W Polsce rak piersi jest najczęściej występującym wśród kobiet nowotworem złośliwym. Stanowi około 22% wszystkich wykrywalnych nowotworów złośliwych i jest główną przyczyną kobiecych zgonów na nowotwory złośliwe. Od początku lat 60. obserwowany jest wzrost zachorowań na ten typ nowotworu. W 2012 roku zarejestrowano w Polsce 17 tys. nowych zachorowań na raka piersi, liczba zgonów w tym samym roku wyniosła około 5600. Trzeba zaznaczyć, że rocznie ponad 2,5 tys. osób udałoby się uratować. W 80% przypadków za brak pozytywnego scenariusza odpowiada zbyt późna diagnoza.